NETZSCH e-book over thermische eigenschappen van metalen en legeringen

Ongeveer 80% van alle chemische elementen in het periodiek systeem zijn metalen. Als er in het periodiek systeem een scheidingslijn wordt getrokken tussen boor en astatine, dan zijn alle elementen links van deze lijn metalen. Wanneer metalen met elkaar worden gecombineerd, of wanneer een metaal wordt gecombineerd met een ander element, wordt een zogenaamde “legering” gevormd. Deze materialen hebben vaak verbeterde eigenschappen in vergelijking met hun pure componenten, zoals verhoogde hardheid, sterkte, ductiliteit of corrosiebestendigheid.

Thermoanalytische methoden spelen een belangrijke rol bij de karakterisering van zowel metalen als legeringen. Voor legeringen is thermoanalyse vooral belangrijk: de grondstoffen (basismetalen en/of legeringselementen) kunnen worden onderzocht, het productieproces kan worden gecontroleerd en geoptimaliseerd, evenals het eindproduct dat wordt onderzocht. Dit vormt de basis om de specifieke eigenschappen van de legering af te stemmen op de eisen van de betreffende toepassing. Lees hier meer over NETZSCH

NETZSCH eBook

Dit e-book van NETZSCH geeft een inleiding in het brede toepassingsspectrum van thermoanalytische methoden en laat zien hoe deze kunnen worden gebruikt bij het bepalen van thermofysische eigenschappen van metalen en legeringen.

Na een korte schets van meetapparatuur en -methoden worden praktische meetvoorbeelden op metalen en legeringen getoond en de effecten geïnterpreteerd. Dit boek is bedoeld als inleiding en hulpmiddel voor zowel praktijkmensen als onderzoekers en is uiteraard gratis.

Gerelateerde berichten

H2SECURE Concept: NETZSCH analyseert nu onder waterstofatmosfeer

STA 449 Serie analyse-instrumenten met nieuwe apparatuur In een wereld die steeds meer gericht is op duurzaamheid en groene technologieën, speelt waterstof (H2 ) een centrale rol. Het wordt steeds meer gezien als een bron van hoop voor groene oplossingen, van energieopwekking tot mobiliteit. Waarom waterstof? Als reactant in de industrie biedt waterstof aanzienlijke mogelijkheden [...]

DSC en Reologie: warm aanbevolen!

In een eerder artikel zagen we dat de technieken Differential Scanning Calorimetry (DSC) en Dynamic Mechanical Analysis (DMA) krachtige en complementaire hulpmiddelen zijn bij materiaalonderzoek. Ook nu stellen we u een combinatie voor die meer informatie oplevert wanneer we de resultaten combineren: DSC en Rotational Rheology. DSC kent vele toepassingen en daarvan is polymeeronderzoek een [...]

Bepaling van TD24 met ARC®-instrumenten voor thermische risicobeoordeling in chemische processen

Chemische industriële processen die gebaseerd zijn op exotherme reacties kunnen erg gevaarlijk zijn. Gebrek aan kennis over het proces kan leiden tot onjuiste procescondities en dus tot thermische runaway in apparatuur of reactoren. Bovendien kan een storing in het koelapparaat ook leiden tot een ongeplande temperatuurstijging in een reactor. Om veilige processen te garanderen, is [...]

juli 4, 2023