H2SECURE Concept: NETZSCH analyseert nu onder waterstofatmosfeer

STA 449 Serie analyse-instrumenten met nieuwe apparatuur

In een wereld die steeds meer gericht is op duurzaamheid en groene technologieën, speelt waterstof (H2 ) een centrale rol. Het wordt steeds meer gezien als een bron van hoop voor groene oplossingen, van energieopwekking tot mobiliteit.

Waarom waterstof?

Als reactant in de industrie biedt waterstof aanzienlijke mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, fossiele brandstoffen te vervangen en een flexibelere, duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Dit maakt het gebruik van waterstof in industriële processen zeer aantrekkelijk in vergelijking met andere gassen.

Waterstof brengt ook risico's met zich mee

H₂ is een reuk- en kleurloos, zeer reactief gas dat in lucht bij kamertemperatuur een explosieve werking kan hebben bij een concentratie van slechts 4%. Deze onderste explosiegrens neemt ook af met toenemende temperatuur (bijv. 1,5 % bij 400 °C). Om het potentieel van waterstof volledig te benutten, moeten we begrijpen hoe het reageert met de materialen waaruit onze wereld bestaat. Dit is precies waar NETZSCH bijspringt en nu een optie biedt voor waterstofonderzoek door middel van thermische analyse.

Waterstof in metallurgie en chemie

Stel je voor dat je staal zou kunnen produceren zonder grote hoeveelheden CO2 in onze atmosfeer te lozen: Eén toepassingsgebied is het gebruik van waterstof om hoge CO2 emissies van metallurgische processen te verminderen door directe reductie. Metalen worden zelden in hun pure vorm gevonden; ze zijn vaak verontreinigd met zuurstof of zwavel, waarvan ze moeten worden gescheiden. Dit proces maakt de productie van hoogwaardige en ultrazuivere metaalpoeders mogelijk. Wanneer waterstof wordt gebruikt in plaats van koolstof (C) uit steenkool als reductiemiddel, worden de CO2 emissies verminderd en wordt de reductietijd verkort. Waterstof kan ook worden gebruikt als grondstof voor het genereren van proceswarmte in de staal-, metaal- en chemische industrie.

Waterstof als energieopslagmedium

Een ander onderzoeksgebied is het verbeteren van de efficiëntie en bruikbaarheid van chemische waterstofopslagsystemen, bijvoorbeeld metaalhydriden, voor mobiele en stationaire toepassingen. Wetenschappers werken aan het verbeteren van de volumetrische en gravimetrische capaciteiten, de adsorptie-/desorptiekinetiek van waterstof en de levensduur van potentiële materialen. Deze bieden een manier om waterstof veilig en efficiënt op te slaan, in voertuigen of als onderdeel van het energienetwerk.

NETZSCH STA 449 serie nu ook voor analyse onder waterstofatmosfeer

Bekijk de NETZSCH STA 449 serie hier

De STA is een van de meest flexibele analytische instrumenten in het NETZSCH portfolio. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende soorten ovens, sensoren, monsterdragers, thermokoppels, smeltkroezen en andere accessoires. Naast het simultaan registreren van gewichtsveranderingen, maakt simultane thermische analyse het mogelijk om smeltpunten, fasetransformaties in vaste toestand, enthalpie en zelfs specifieke warmte te bepalen – allemaal in één monster onder exact dezelfde meetomstandigheden. Speciale ovens kunnen ook metingen uitvoeren in een vochtigenie atmosfeer, onder bepaalde corrosieve omstandigheden of zelfs bij het hoogste temperatuurbereik.

H2 secure concept

Speciaal voor de STA 449 instrumentenserie heeft NETZSCH nu het H2 Secure concept ontwikkeld voor metingen en analyses onder een waterstofatmosfeer!

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met Ken De Roover, onze productspecialist als je meer informatie wilt over Netzsch.

Veilig voor metingen in reducerende en oxiderende atmosferen

H2 Secure is de complete oplossing voor experimenten in variabele waterstofomgevingen met behoud van de hoogst mogelijke veiligheidsnormen. Dit innovatieve concept maakt onderzoek mogelijk in zowel zuivere waterstofatmosferen als in omgevingen met gereduceerd H2 – verdund met niet-ontvlambare gassen zoals stikstof (N2 ) of argon (Ar). Deze flexibiliteit wordt bereikt door een uitgebreid veiligheidsconcept dat in het systeem is ingebouwd.

Een belangrijk kenmerk van H2 Secure is de mogelijkheid om complexe processen naadloos uit te voeren. Binnen één enkele meting kan het systeem schakelen tussen waterstofrijke en zuurstofrijke omgevingen, waardoor reactiekinetiek en materiaalgedrag onder verschillende omstandigheden nauwkeurig kunnen worden onderzocht.

Bij het analyseren van waterstof heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Het H2 Secure veiligheidsconcept is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

Het H2 Veilige veiligheidsconcept:

  1. Het maximale volume H2 in het instrument is nauwkeurig gedefinieerd. Waterstof komt binnen aan de bovenkant van de oven en vult een gedefinieerde ruimte die aan de onderkant van de oven wordt begrensd door de continu gespoelde balanskamer.
  2. De gasuitlaat bevindt zich ook onderaan de oven. De concentraties van H2 en O2 in het uitlaatgas worden continu gemeten voor een veilig gebruik.
  3. De meetwaarden worden verwerkt door de centrale communicatie-eenheid, de H2 Secure Box, die op zijn beurt de gasstromen naar het instrument regelt op basis van vooraf gedefinieerde veiligheidslimieten en dienovereenkomstig kleppen opent of sluit.
  4. Bij een storing, zoals een stroomstoring, gaan de magneetkleppen open, waardoor een inert gas vrijkomt dat de waterstof uit het systeem verwijdert.

 

De mogelijkheid om nauwkeurig en veilig thermische analyses uit te voeren in een waterstofatmosfeer is cruciaal voor de verdere ontwikkeling en implementatie van waterstoftechnologieën. NETZSCH biedt een compleet systeem voor een veilige werking van reductie en oxidatie. De nieuwe H2 Secure box maakt de weg vrij voor een duurzamere en milieuvriendelijkere toekomst. Natuurlijk kan H2 Secure op elk moment achteraf worden aangepast aan uw bestaande STA 449 Jupiter ®.

Meer info over waterstofonderzoek door thermische analyse?

Alle informatie over waterstofonderzoek door thermische analyse, meetvoorbeelden en details over het veiligheidsconcept H2 Secure is te vinden in deze flyer.

Gerelateerde berichten

Nieuwe ultracompacte droge dispersie-eenheid voor Fritsch Analysette 22 NEXT

De Laser Particle Sizers van de ANALYSETTE 22 NeXT van de FRITSCH serie worden wereldwijd gebruikt in productie- en kwaliteitscontrole en in onderzoek en ontwikkeling voor het nauwkeurig meten van deeltjesgrootte van vaste stoffen, suspensies en emulsies. Een optimaal gedispergeerd monster is de basisvoorwaarde voor een betrouwbare bepaling van de deeltjesgrootteverdeling. In principe kan het [...]

Hoe composietstalen op de juiste manier voorbereiden?

Laboratorium platenpersen vinden in de laatste jaren steeds meer toepassingen, vooral in de composietwereld. De persen van Fontijne Presses worden gebruikt om de productieprocessen van rubbers, kunststoffen en composieten te bestuderen. Elk monster heeft zijn eigen combinatie van instellingen waarmee rekening gehouden moet worden bij het voorbereiden van het monster om de resultaten van de [...]

ELEKTROSPINNING GEOPTIMALISEERD MET THERMO SCIENTIFIC PHENOM DESKTOP SEM

Elektrospinning wordt in verschillende industrieën gebruikt: biowetenschappen, biotextiel, biomedische techniek, batterijonderzoek en de algemene ontwikkeling, productie en commercialisering van nanovezelmaterialen. De diameter van de geproduceerde vezels varieert meestal van tientallen nanometers tot enkele micrometers. Een van de belangrijkste voordelen van de elektrospinningtechniek ten opzichte van andere fabricagemethoden is de mogelijkheid om vezels te maken met [...]

juni 6, 2024