Elektronenmicroscopen

  • Desktop SEM (meer info op de Benelux Scientific website over Elektronenmicroscopie)
  • Ion mills, plasma cleaners en monsterhouders voor SEM en TEM (meer info)
  • Innovatieve SEM en TEM benodigdheden en verbruiksartikelen microscopie (meer info op de Microtonano website)

Digitale Microscopen

  • Digitale microscopen voor visuele inspectie van materialen en voedingsproducten

Plasma Sputter Coating

  • Goud en platinum plasma sputter coaters voor SEM en TEM monsters
nl-beneluxscientific-elektronenmicroscopie

Leveranciers