Draagbare XRF-bodemanalyse

De analyse van verontreinigingen in de bodem wordt tegenwoordig steeds populairder als middel om de gezondheid van het milieu te controleren.

De bodem kan zware metalen en andere gevaarlijke elementaire verontreinigingen bevatten. Voordat de bodem wordt geëxploiteerd voor landbouw-, recreatie- of andere activiteiten, moet hij worden getest om mensen, planten, dieren en het omringende milieu te beschermen. Het is ook gebruikelijk om de bodem te testen in tuinen, bouw- en industrieterreinen, locaties waar verf wordt verwijderd en locaties waar mijnen worden ontgonnen.

Röntgenfluorescentie, ook bekend als XRF, is een snelle, niet-destructieve technologie die al vele jaren wordt gebruikt voor de elementaire analyse van zware metalen en andere sporenelementen in de bodem.

Draagbare XRF-oplossingen voor bodemmonsteranalyse

Draagbare XRF-analysers zijn het instrument bij uitstek geworden voor bodemanalyse tijdens karakterisering, sanering en monitoring van verontreinigde locaties. Met slechts 30-60 seconden analysetijd per monster kunnen snelle en nauwkeurige gegevens worden verkregen in een oogwenk in plaats van weken, zodat uw project op tijd en binnen het budget verloopt.

De draagbare XRF-analyser levert onmiddellijke resultaten voor saneringsmetingen en helpt bij het snel identificeren van monsters die mogelijk een laboratoriumanalyse nodig hebben voor definitieve goedkeuring door de regelgevende instanties. Het gebruik van draagbare XRF wordt “smart sampling” genoemd, omdat hiermee snel een groot aantal echt representatieve monsters kan worden gemeten en de kosten en tijd worden geminimaliseerd van de monsters waarvoor een ICP/AAS-analyse in het laboratorium nodig is.

Milieuveiligheid controleren

De draagbare XRF-analysers van Bruker kunnen :

  • Bepalen of bodem en water verhoogde niveaus van toxische metalen bevatten,  in  tuinen, ontwikkelingsgebieden en landelijke gebieden.
  • Bouwplaatsen voor, tijdens en na de sloop onderzoeken om te helpen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
  • Perimeters en waterlopen onderzoekenvoor sanering na exploratie, winning en verwerking van energiebronnen.
  • Toezicht houden op industriële perimeters en gebieden waarvan vermoed wordt dat ze hoge niveaus van gevaarlijke metalen bevatten.
  • Herstelwerkzaamheden op gevaarlijke locaties en na puinmigratie als gevolg van extreme weersomstandigheden bevestigen.

Overzicht van de reeks draagbare oplossingen :

Bruker biedt meerdere oplossingen om bodems te analyseren op verontreinigingen die het milieu en zijn bewoners in gevaar brengen.

S1 TITAN XRF analyzer

De S1 TITAN draagbare XRF analyser is ideaal om het laboratorium naar het monster te brengen voor een snelle analyse van elk materiaal: klein, lichtgewicht (<1,5 kg met batterij), vooraf gekalibreerd voor uw toepassingen.

S1 Titan

TRACER 5g XRF spectrometer

State-of-the-art draagbare XRF spectrometer voor de meest veeleisende analyses: combineert gevoeligheid, precisie en nauwkeurigheid met de nadruk op de analyse van lichte elementen.

CTX XRF spectrometer

De transporteerbare CTX XRF spectrometer is ideaal voor snelle analyse van kleine of voorbereide monsters: compact, lichtgewicht (< 7 kg), interlock beveiliging, interactief touchscreen en werking op batterijen.

Wilt u meer informatie of een demonstratie van onze toestellen?

april 12, 2023