Oscillatiereometers en capillaire reometers van NETZSCH: de perfecte oplossing voor elk reologisch vraagstuk

In ons dagelijks leven ontmoeten we reologie van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Smeert de nieuwe lotion goed op je handen?

Waarom loopt de verf niet van de muur?

Heb je liever ketchup in een plastic of glazen fles?

Al deze vragen draaien om de toepassing van reologie. Het komt altijd neer op de fundamentele vraag: “hoe vloeit een materiaal onder bepaalde omstandigheden of temperaturen?”

We kunnen reometers in 2 categorieën verdelen: rotatieve/oscillerende en capillaire. Het belangrijkste verschil tussen beide is de toegepaste range van afschuifsnelheden. Het is belangrijk om te meten bij verschillende afschuifsnelheden om een beeld te vormen van een materiaal, en inzicht krijgen in de manier waarop de formulering de reologie kan beïnvloeden en daarmee de verwerking en de prestaties. Hoe een materiaal zich in stilstand gedraagt kan heel anders zijn dan het gedrag tijdens fabricage, transport, toepassing of na verloop van tijd.

Met de Rosand capillaire reometers en de Kinexus Prime range rotatieve en oscillatie reometers biedt NETZSCH een sluitend antwoord voor elk reologisch vraagstuk, van standaard lab testen tot simulatie van complexe productieomstandigheden. 

Reologie is namelijk niet alleen een essentieel analytisch instrument voor de R&D-afdeling, maar ook een waardevolle kwaliteitsindicator voor de QC-omgeving. Bij het kiezen van de juiste reometer-configuratie dient men dan ook heel wat parameters in beschouwing te nemen. Onze product specialist Maarten Debrouwere kan u hierbij zeker helpen.  

Om u alvast een goed idee te geven waar het precies allemaal om draait, heeft NETZSCH recent 2 applicatie manuals gepubliceerd. U maakt kennis met de basisprincipes van de capillaire en de oscillatie/rotatie reologie, waarna de details aan de hand van een groot aantal applicatievoorbeelden uit verschillende industrietakken worden toegelicht. 

Gerelateerde berichten

H2SECURE Concept: NETZSCH analyseert nu onder waterstofatmosfeer

STA 449 Serie analyse-instrumenten met nieuwe apparatuur In een wereld die steeds meer gericht is op duurzaamheid en groene technologieën, speelt waterstof (H2 ) een centrale rol. Het wordt steeds meer gezien als een bron van hoop voor groene oplossingen, van energieopwekking tot mobiliteit. Waarom waterstof? Als reactant in de industrie biedt waterstof aanzienlijke mogelijkheden [...]

DSC en Reologie: warm aanbevolen!

In een eerder artikel zagen we dat de technieken Differential Scanning Calorimetry (DSC) en Dynamic Mechanical Analysis (DMA) krachtige en complementaire hulpmiddelen zijn bij materiaalonderzoek. Ook nu stellen we u een combinatie voor die meer informatie oplevert wanneer we de resultaten combineren: DSC en Rotational Rheology. DSC kent vele toepassingen en daarvan is polymeeronderzoek een [...]

Bepaling van TD24 met ARC®-instrumenten voor thermische risicobeoordeling in chemische processen

Chemische industriële processen die gebaseerd zijn op exotherme reacties kunnen erg gevaarlijk zijn. Gebrek aan kennis over het proces kan leiden tot onjuiste procescondities en dus tot thermische runaway in apparatuur of reactoren. Bovendien kan een storing in het koelapparaat ook leiden tot een ongeplande temperatuurstijging in een reactor. Om veilige processen te garanderen, is [...]

april 5, 2023