Bij onze leverancier NETZSCH vindt u oplossingen voor thermische analyse, thermofysische testen, uithardingscontrole, dynamisch-mechanische testen, reologie, calorimetrie en brandtesten. Deze toestellen en testmethoden maken het mogelijk om eigenschappen zoals specifieke warmtecapaciteit, enthalpie, gewichtsverandering, dimensionale veranderingen, thermische geleidbaarheid, en viscositeit te onderzoeken. 

Deze parameters vinden hun toepassing in de bepaling van zuiverheid en samenstelling, polymorfisme, thermische stabiliteit en temperatuurgrenzen, veroudering en thermomechanisch gedrag, visco-elastische eigenschappen en verwerkingscondities van materialen.

DMA en rheologie

Calorimetrie (ARC)

Seebeck Coëfficiënt en Elektrische conductiviteit (SBA)

Fire testing apparatuur

  • Fire testing apparatuur volgens volgende normen KBT 916, SBI 915, TBB 913, TNB 912, KBK 917, TRDA, UL 94, LOI 901, HBK 919, TCC 918, TDP T4

Website Netzsch: https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/fire-testing

Testen van vuurvaste materialen

  • Refractoriness under load (RUL) 
  • Creep in compression (CIC), Modulus of Rupture (HMOR)

Website Netzsch: https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/refractory-testing

Standard & advanced software

  • Proteus® Standard Software
  • Kinetics Neo
  • Peak Separation
  • Temperature-Modulation

Website Netzsch: https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/software