De meest gekende technieken voor de bepaling van deeltjesgrootte, korrelgrootte of particle size zijn zeefanalyse en laserdiffractie (natte en droge metingen).

Voor de bepaling van nanodeeltjes met extreem hoge resolutie wordt gebruik gemaakt van een disk centrifuge (ook gekend als versnelde sedimentatie). De grootte van deeltjes in monsters met hoge concentratie tot 40% wordt bepaald door middel van electro-acoustische attenuatietechieken. Optische technieken zoals dynamische beeldanalyse worden gebruikt voor meting van deeltjesgrootte in laboratium- of productieomgeving, of als geautomatiseerd alternatief voor zeefanalyse.

Deeltjesvorm of particle shape wordt bepaald met verschillende beeldanalyse technieken. Deze kunnen dynamisch (dynamic image analysis), ofwel statisch zijn (bijvoorbeeld door middel van elektronenmicroscopie en de bijhorende dispersie-apparatuur en beeldanalyse software).

Voor de bepaling van de stabiliteit van emulsies en suspensies gebruikt men zetapotentiaal analyse technieken. Bij het merendeel van deze methoden worden de deeltjes bewogen in een elektrisch veld, waarbij hun bewegingssnelheid een maat is voor de lading of zetapotentiaal is. De detectie kan optisch of acoustisch gebeuren.

Door verschillende technieken in één toestel te combineren kunnen op één monster tegelijkertijd meerdere parameters bepaald worden. Een voorbeeld hiervan is de Colloidal Dynamics Acoustosizer voor bepaling van deeltjesgrootte en zetapotentiaal.

Deeltjesgrootte, korrelgrootte

Zeefanalyse en laserdiffractie (natte en droge metingen) behoren tot de meest gebruikte technieken voor de bepaling van deeltjesgrootte, korrelgrootte of particle size. Disk centrifuge wordt gebruikt voor bepaling van de grootte-distributie van nanodeeltjes met extreem hoge resolutie, terwijl de grootte van deeltjes in monsters met hoge concentraties tot 40% wordt bepaald door middel van electro-acoustische attenuatie. Met behulp van dynamische beeldanalyse kan men deeltjesgrootte in laboratorium- of onlineomgeving bepalen op droge poeders of in suspensie. Deze laatste techniek wordt ook steeds vaker gebruikt als geautomatiseerd alternatief voor zeefanalyse.

LASERDIFFRACTIE

Fritsch ANALYSETTE 22 NeXT Micro

 • Laserdiffractie analysetoestel voor de bepaling van deeltjesgrootteverdeling van suspensies, emulsies en poeders
 • Meetbereik 500 nm – 1500 μm
 • Korte meettijden, hoge meetnauwkeurigheid, consistente reproduceerbaarheid
 • Robuust met weinig bewegende delen, eenvoudige bediening, snelle reiniging

Fritsch ANALYSETTE 22 NeXT Nano

 • Laserdiffractie analysetoestel voor de bepaling van deeltjesgrootteverdeling van suspensies, emulsies en poeders
 • Meetbereik 10 nm – 3800 μm
 • Korte meettijden, hoge meetnauwkeurigheid, consistente reproduceerbaarheid
 • Robuust met weinig bewegende delen, eenvoudige bediening, snelle reiniging

ZEEFANALYSE

Fritsch ANALYSETTE A3

 • robuust en gebruiksvriendelijk laboratorium-zeeftoestel
 • kan gebruikt worden met een zeeftoren van 10 standaard zeven van 200 mm diameter en 50 mm hoog
 • voor natte of droge zeefanalyse van 20 µm tot 63 mm
 • modellen “Partan” en “Pro” met manuele en automatische amplitude-controle

Fritsch ANALYSETTE A18

 • robuust “heavy duty” zeeftoestel voor monsters tot 15 kg
 • natte en droge zeving van 20 µm tot 125 mm met zeven tot 450 mm diameter
 • 3-dimensionele zeving met automatische amplitude-controle

DISKCENTRIFUGATIE

ELECTRO-ACOUSTISCHE ANALYSE

CPS disk centrifuge

 • hoge-resolutie deeltjesgrootte-analyse in de range van 5 nm tot 30 µm met 2 tot 10 maal betere resolutie dan andere technieken
 • “absolute” meetmethode, gebaseerd op versnelde sedimentatie, met scheiding van polydisperse monsters met pieken die minder dan 2% van elkaar verwijderd zijn
 • snelle metingen (10-15 min) in waterig of organisch milieu

Colloidal Dynamics Acoustosizer

 • robuuste metmethode voor bepaling van deeltjesgrootte (0.01 µm tot 50 µm), zetapotentiaal, pH, conductiviteit en temperatuur in geconcentreerde monsters van 1% tot 40%
 • inzetbaar voor meting van waterige of organische monsters in reactoren of by-pass in productie
 • kan uitgerust worden met titrator-unit voor de bepaling van de invloed van zuren, basen of andere reagentia op de deeltjesgrootte of zeta-potentiaal

ELEKTRONENMICROSCOPIE

Thermo Phenom desktop SEM

 • De Thermo Phenom desktop SEM is uitgerust met unieke “Particle Metric” software voor bepaling van grootte, vorm en aantaldistributies van deeltjes
 • Meetrange van 100 nm tot 100 µm
 • berekent alle vorm- en grootteparameters tot 1000 deeltjes per minuut wordt geleverd met de “Nebula particle dispenser” voor een homogene en representatieve monstervoorbereiding op de SEM-monsterhouder

Deeltjesvorm

Beeldanalyse technieken worden gebruikt voor de bepaling van deeltjesvorm of particle shape. Deze technieken kunnen dynamisch (dynamic image analysis – DIA of micro flow imaging (MFI), ofwel statisch zijn (door gebruik te maken van elektronenmicroscopie (SEM) en de bijhorende dispersieapparatuur en beeldanalyse software.

DYNAMISCHE BEELDANALYSE (DIA)

Fritsch ANALYSETTE 28 ImageSizer

 • Dynamische beeldanalyse (DIA) in minder dan 5 minuten
 • Gelijktijdige analyse van deeltjesgrootte en deeltjesvorm
 • Droge meting van poeders en korrels, meetbereik 20 μm – 20 mm
 • Natte meting van suspensies en emulsies, meetbereik 20 µm – 2,8 mm

Emulsiestabiliteit

Zetapotentiaal is de parameter of analysetechniek bij uitstek voor de bepaling van de stabiliteit van emulsies en suspensies. Bij deze methoden worden de deeltjes bewogen in een electrisch veld, waarbij hun bewegingssnelheid een maat is voor de lading of zetapotentiaal is. De detectie kan optisch of acoustisch gebeuren. Een nadeel van optische technieken bestaat erin dat een monster vaak sterk verdund dient te worden. Daarom zijn dergelijke methoden eerder geschikt voor de bepaling van zetapotentiaal in lage concentratie-monsters of biologische stalen. Bekijk hieronder onze producten.

ELECTRO-ACOUSTISCHE BEPALING VAN ZETAPOTENTIAAL

Colloidal Dynamics Zetaprobe

 • rechtstreekse bepaling van zetapotentiaal, pH, conductiviteit en temperatuur in geconcentreerde suspensies en emulsies tot 60% droge stof
 • Titrator-unit voor automatische volumetrische en potentiometrische titraties
 • Ook beschikbaar in doorvloeicel-uitvoering van meting in externe reactor
 • deeltjesgrootte wordt automatisch gemeten en moet niet manueel ingevoerd worden