De kwaliteit van oppervlaktewater en afvalwater in België:
Benelux Scientific helpt mee.

De kwaliteit van oppervlaktewater en afvalwater komt de laatste decennia steeds vaker in de aandacht. In België beschikken organisaties zoals de Vlaamse milieumaatschappij VMM of de Service Public de Wallonie SPW voor de controle van waterkwaliteit over een uitgebreid netwerk van meetnetten met honderden punten waar periodiek monsters worden genomen. Op deze monsters gebeuren in het lab een reeks analyses om de fysisch-chemische kwaliteit (parameters zoals fosfaten, nitraten, zware metalen, pesticiden, zuurstof etc…) en de ecologische kwaliteit (denk hierbij bijvoorbeeld aan plantaardige en dierlijke macro- en micro-organismen) te bepalen.

Monstername

Een belangrijk element in deze keten is een correcte en representatieve monstername van waterstalen. Steeds vaker is dit een geautomatiseerd proces waarbij monstername toestellen die op strategische punten in een meetnet opgesteld staan op specifieke tijdstippen automatisch een monster uit een beek,rivier of andere waterstroom nemen. Een voorbeeld van dergelijke toestellen vinden we bij de Duitse fabrikant WaterSam.

WaterSam produceert monsternametoestellen die geprogrammeerd kunnen worden om periodiek of debietsgebonden monsters te nemen en op te slaan in flessen. Er bestaat een groot aanbod aan opties zoals actieve koeling, racks tot 64 monster-flessen, automatische ledig – en spoelfuncties, ingebouwde meetsensoren. Er is ook een draagbare versie voor een tijdelijke monitoring op een specifieke locatie. Deze monsternametoestellen worden ook steeds vaker gebruikt in waterzuiveringsinstallaties of binnen bedrijven die zelf een actief beleid op vlak van zuivering van water uit productie of koelinstallaties voeren.

Hier vindt u meer informatie over de WaterSam monstername toestellen.

BOD en COD

Eenmaal de monsters het lab bereiken is het zaak om deze zo snel mogelijk te analyseren. Voor een netwerk met honderden meetpunten betekent dit al snel honderdduizenden monster per jaar. Dus ook hier wordt vaak de keuze gemaakt voor volledig geautomatiseerde analysesystemen met minimale operator interventie. Als typisch voorbeeld nemen we de SCP Science EasyPREP analysers onder de loep. 

De SCP Science EasyPREP COD-200 en EasyPREP BOD-300 worden beschouwd als een standaard voor de bepaling van de belangrijke BOD en COD waarden. De begrippen chemisch zuurstofverbruik (CZV of in het Engels afgekort COD) en biologisch zuurstofverbruik (BZV of in het Engels afgekort BOD) zijn een maat voor de vervuilingsgraad van een watermonster via de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuiling te verwijderen. De BOD geeft aan hoeveel zuurstof micro-organismen nodig hebben om het organische materiaal af te breken. De COD geeft aan hoeveel zuurstof er verbruikt wordt als de vervuiling via een chemisch proces (toevoeging van een sterk zuur) wordt afgebroken.

De SCP Science EasyPREP analysers automatiseren deze analyses. Zo worden de anders manueel uit te voeren stappen zoals het verdunnen, mengen, verwarmen, koelen en de BOD- of COD-analyse van uw watermonsters volledig automatisch uitgevoerd. Bekijk zeker hier de introductiefilm over de EasyPREP.

Voor meer info download hier de product brochure en applicatienota.

Of contacteer onze product specialist met uw vragen.

Gerelateerde berichten

Voedingsextrusie technologie in detail: Brabender Twinlab

Na een introductie tot de extrusie van vleesvervangers op basis van alternatieve eiwitten en de kennismaking met de Brabender TWINLAB-F 20/40 lab extruder gaan we nu dieper in op de verschillende elementen waaruit een moderne lab-extruder is samengesteld.  Met behulp van de Brabender TwinLab-F 20/40  en als applicatie voorbeeld de productie van vleesvervangende producten via natte extrusie, [...]

Oplossingen voor de extrusie van voedingsmiddelen op lab-schaal: de Brabender Twinlab extruder

In een vorig artikel kon u kennis maken met de Brabender modulaire en compacte oplossingen voor de extrusie op lab-schaal van vleesvervangers op basis van alternatieve eiwitbronnen.  Vandaag tonen we aan de hand van een video de Brabender TwinLab-F 20/40 extruder, een autonome en modulaire oplossing voor voedsel extrusie op laboratoriumschaal. De TwinLab-F 20/40 scoort hoog [...]

Bepaling van deeltjesgrootte en deeltjesvorm in het lab

Deeltjesgrootte is reeds lang een bekende parameter voor de kwaliteitsbewaking  van grondstoffen en eindproducten in bijvoorbeeld de voedingsindustrie, bouw en metallurgie. Denk hierbij aan de grootte of fijnheid van rijst, suiker of bloem, of de grootte-distributie van cement of cokes. Voor deze bepalingen werd vroeger vrijwel exclusief gebruik gemaakt van zeefanalyse, waarbij het monster door [...]

april 18, 2022