Analyse van zware metalen met de Bruker Handheld XRF voor een beter milieu

Zware metalen komen van nature voor in ons milieu onder verschillende vormen. We vinden ze onder andere terug in stofdeeltjes in de lucht, en in mineralen, gesteenten en bodems. Daarnaast zijn ze ook terug te vinden in het ecosysteem van de mens. Onder menselijke invloed kan de natuurlijke geo-biogeochemische cyclus beïnvloedt worden en leiden tot een verhoogde blootstelling. Zo komen zware metalen terecht in rivieren en oceanen, mobiliseren ze zich via mijnontginning, en komen ze ook terecht in onze voeding via meststoffen.

De grootste emissiebron is wellicht de verwijdering van ons afval. Bij het verbranden en storten van  kunnen ze terechtkomen in ons milieu. Ook bouwafval is een grote bron van zware metalen. Ook door het gebruik van meststoffen worden metalen opgenomen door planten en dieren. Om de blootstelling aan de mens tegen te gaan, dienen we de mobilisatie van zware metalen tegen te gaan. 

Hoe worden zware metalen gemeten?

Verhoogde concentraties van zware metalen zijn een bekend gevaar voor alle levensvormen. Daarom is het van cruciaal belang dat zowel consumentenproducten alsook de aanvoerlijnen en omgeving, op hun aanwezigheid worden gecontroleerd.

Een correcte analyse start door het nemen van een representatief monster. Dit kan gebeuren door stofdeeltjes te filteren uit de omgevingslucht, of via een monstername uit voedsel, afval, een bodemmonster etc…. Hierna volgt eengrondige analyse in het labo.

Voor de analyse van zware metalen kan men ook gebruik maken van de Bruker Nano Handheld XRF.

Elementaire analyse van zware metalen met behulp van XRF

XRF is een snelle, niet-destructieve techniek voor elementaire analyse van zware metalen in een verscheidenheid aan materialen. Een draagbaar XRF toestel is ideaal voor het screenen van elk materiaal of monster op gevaarlijke niveaus van metalen. 

Micro-XRF kan de concentratie van metalen in materialen in kaart brengen om een beter inzicht te krijgen over de locatie waar ze zich ophopen. Deze techniek is ook van bijzonder belang bij de evaluatie van biologische monsters.

Mijnbouw & exploratie met behulp van handheld XRF-analyser

De Bruker handheld XRF is een snel en nauwkeurig hulpmiddel voor alle aspecten van de mijnbouw en geo-exploratie.

Voorbeelden van enkele mijnbouw toepassingen voor deze XRF:

  • Mineraal onderzoek
  • Geochemisch testen en in kaart brengen
  • Mijngebied of mijnschacht
  • Afvalverwerking en terugwinning van metalen
  • Controle van de ertsgraad

 

Met de handheld XRF kan je direct ter plaatse geochemische analyses uitvoeren in mijnen,op  boorkernen of op willekeurige monsters. Hierbij krijg je een real-time analyse ter plaatse en verhoog je de productiviteit door de doorlooptijd naar de resultaten te verkorten van dagen tot seconden in vergelijking met laboratoriumanalyse.

Wil je meer weten over deze Bruker HandHeld XRF? Neem dan snel contact met ons op.

Benelux Scientific zet stapje extra via maatwerk

Tinius Olsen ontwikkelt en levert trekbanken voor mechanische tests. Het aanbod bestaat uit ongeveer tien varianten, steeds met een verschillende maximale kracht en een andere capaciteit. De systemen zijn rechttoe rechtaan; de echte variatie zit in de duizenden opties die er zijn voor wat betreft opspanmethodes, klemmen, platen en extra features. Precies daar zit de [...]

Bepaling van deeltjesgrootte en deeltjesvorm in het lab

Deeltjesgrootte is reeds lang een bekende parameter voor de kwaliteitsbewaking  van grondstoffen en eindproducten in bijvoorbeeld de voedingsindustrie, bouw en metallurgie. Denk hierbij aan de grootte of fijnheid van rijst, suiker of bloem, of de grootte-distributie van cement of cokes. Voor deze bepalingen werd vroeger vrijwel exclusief gebruik gemaakt van zeefanalyse, waarbij het monster door [...]

Mechanische eigenschappen van isolatiemateriaal: duurder én sterker

Je kan er vandaag nog moeilijk naast kijken. Naast de enorme stijging van de energieprijzen nemen ook de prijzen van bouwmaterialen een enorme vlucht. En net nu we wegens klimaatverandering en de stijging van de energieprijzen massaal moeten isoleren, gaan ook de prijzen voor isolatiematerialen pijlsnel de lucht in… Dat leek ons reden genoeg om [...]

augustus 3, 2021